Τα μαθήματα μου
Διδακτικό υλικό
Βιογραφικό
Επικοινωνία
 


Αποστολή σελίδας με mail
Εκτύπωση σελίδας

Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στο προσωπικό μου web site.

 

Εδώ θα βρείτε σημειώσεις και συνδέσμους (links) σχετικά με θέματα Διδακτικής Θετικών Επιστημών, Διδακτικής με νέες τεχνολογίες και Μεθοδολογίας έρευνας στην Εκπαίδευση.

 

Η χρήση των Η/Υ στην εκπαίδευση ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και πέρασε από τρεις μεγάλες φάσεις ως τις μέρες μας:

  • Η πρώτη φάση είναι η μάθηση από τους υπολογιστές (Computer Assisted Instruction – CAI), όπου ο υπολογιστής θεωρείτο ότι έπρεπε να είναι προγραμματισμένος να διδάσκει το μαθητή και να κατευθύνει τις δραστηριότητες του προς την απόκτηση προκαθορισμένων γνώσεων ή ικανοτήτων.

  • Η δεύτερη φάση είναι η μάθηση σχετικά με τους υπολογιστές (εναλφαβητισμός στους Η/Υ), η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου ο υπολογιστής έγινε το γνωστικό αντικείμενο και οι μαθητές διδάσκονταν και διδάσκονται μαθήματα σχετικά με τα μηχανικά μέρη και πώς να προγραμματίζουν τον υπολογιστή.

  • Τέλος η τρίτη φάση είναι η χρήση του Η/Υ ως νοητικού ή γνωστικού εργαλείου (Computers as Mindtools or Cognitive Tools) στη διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων, δηλαδή η χρήση του Η/Υ ως διανοητικού συνεργάτη του μαθητευόμενου στη μαθησιακή διαδικασία, η οποία και απορρίπτει τις υποθέσεις του CAI και του εναλφαβητισμού στους υπολογιστές.

Το μοντέλο της χρήσης του Η/Υ ως γνωστικού εργαλείου έρχεται σε συμφωνία με τις πλέον σύγχρονες απόψεις στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, της μάθησης μέσω ανακάλυψης (Discovery Learning) και της θεωρίας κατασκευής της γνώσης (Constructivism), σύμφωνα με τις οποίες ο εκπαιδευόμενος κατασκευάζει ενεργητικά τη γνώση, βασισμένος στις προηγούμενες εμπειρίες του, μέσω της εξερεύνησης και του πειραματισμού με το υπό διαπραγμάτευση αντικείμενο.

 

Τελευταία ενημέρωση: 19.03.2020