Τα μαθήματα μου
Διδακτικό υλικό
Βιογραφικό
Επικοινωνία
 


Αποστολή σελίδας με mail
Εκτύπωση σελίδας

Bιογραφικό

 

Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κορρές, είμαι Μαθηματικός (Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ), έχω Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διδακτική και Μεθοδολογία Μαθηματικών (Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ) και διδακτορικό στη Διδακτική Θετικών Επιστημών με Νέες Τεχνολογίες (Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς).

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Διδακτική Μαθηματικών και Θετικών Επιστημών, τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και τη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας.

Το επιστημονικό και συγγραφικό μου έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βιβλία τα οποία χρησιμοποιούνται ως Πανεπιστημιακά Συγγράμματα, δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές, και δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια με Κριτές.

Είμαι κριτής εργασιών σε Διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και σε επιστημονικά συνέδρια.

Έχω εργαστεί και εργάζομαι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από το 2005 έως σήμερα, ως Εκπαιδευτικός του Κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών.

Έχω εργαστεί και εργάζομαι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, από το 2008 έως σήμερα, με τη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και Π.Π.Δ.Ε του Ε.Κ.Π.Α.) με αυτοδύναμη διδασκαλία.

Έχω εργαστεί επίσης ως εκπαιδευτής σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. και ως καθηγητής σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Είμαι μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.), της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης S.T.E.M. (Ε3 STEΜ) και της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Λ.Μ.Ε.) (Ζ΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αθήνας).

 

Αθήνα, 19.03.2020

Δρ Κωνσταντίνος Κορρές